mandag 13. juni 2016

pip, en rose!

Også babyfuglene nyter av sommerens blomstring, mens de tigger etter mat :)

Hageblogger3

Svenske og danske hageblogger