Hvordan bli satt på listene

Alle kan stå på blogglistene på Hageblogger.no så fremt de oppfyller kravene:
1. Bloggen må i hagesesongen ha minst halvparten hageinnhold (les her hva jeg legger i hage), det skal også være litt hage i vintersesongen.
2. Du må ha skrevet minimum fem innlegg/poster.
3. På innmeldingstidspunktet må halvparten av de ti siste innleggene være hagerelevante, det vil si at dersom du ikke blogger mye hage om vinteren så vent med å melde deg inn til våren.
4. Bloggen må være skrevet på norsk eller fra Norge for å stå på hovedlistene. Også danske og svenske bloggere er velkommen, det er en egen liste for disse, disse bloggene bør være rene hageblogger og på enten dansk eller svensk.

Dersom din blogg oppfyller disse kravene og du ønsker å bli inkludert så send meg en epost på: (anne @ moseplassen.com) (fjern mellomrommene). 


PS: Det er tre ulike type lister. Jeg må legge dere inn i de som dere ser her på Hageblogger.no, mens de fylkesvise og herdighetssonesorterte må dere legge dere inn manuelt. (Se lenker i toppen av bloggen).

Hageblogger3

  • Så ute nå! - Du kan så nå, selv om det er kaldt og snø. Du trenger ikke drivhus og du kan fint så i frossen jord. Flere frø tåler kulde og tar ikke skade av snø. Snøen ...
    for ett år siden
  • Jeg har lært nytt om Agapanthus - Det begynner å bli ganske vanlig å se agapanthus til salgs hos de forskjellige hagesentrene, og jeg har all forståelse for at vi er mange som er blitt beta...
    for 5 år siden

Svenske og danske hageblogger